Kwartalne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art 163 ustawy o finansach publicznych - Prosta strona podatków