Dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego - Prosta strona podatków