Deklaracja o wysokości zysku (straty) o wpłatach z zysku za - Prosta strona podatków