Anulowanie zamowienia z powodu opóźnienia realizacji(2) - Prosta strona podatków