Aktywne formularze: podania i wnioski

Wyświetlanie: 43—53 z 73 pasujących.

KRS-Z13

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - Spółka Europejska

KRS-Z2

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna

KRS-Z3

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna

KRS-Z5

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia

KRS-Z6

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa, instytucja gospodarki budżetowej

KRS-Z7

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne

KRS-Z8

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Towarzystwo Reasekuracji Wzajemnej

KRS-ZS

Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS-ZU

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

KRS-ZY

Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym