Aktywne formularze: podania i wnioski

Wyświetlanie: 1—14 z 73 pasujących.

KRS-D1

Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych

KRS-D2

Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużnikow niewypłacalnych

KRS-D3

Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych

KRS-W-OPP

Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS-W1

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, społka partnerska, spółka komandytowa

KRS-W10

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorstwa zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

KRS-W12

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych

KRS-W13

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - Spółka Europejska

KRS-W14

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - Spółka Europejska

KRS-W2

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - Spółla Komandytowo-Akcyjna

KRS-W20

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa