Aktywne formularze: PIT

Wyświetlanie: 27—37 z 197 pasujących.

PIT-14(5)

Informacja o: wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego; wysokości wycofanych klub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej;

PIT-27B(6)

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej (spółek cywilnych) osób fizycznych

PIT-16(6)

Deklaracja w sprawie opodatkowania w formie karty podatkowej

PIT-16(8)

Deklaracja w sprawie opodatkowania w formie karty podatkowej

PIT-16(9)

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

PIT-16A(1)

Informacja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

PIT-16A(2)

Informacja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

PIT-11(10)

Informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy