Aktywne formularze: PIT

Wyświetlanie: 37—47 z 197 pasujących.

PIT-16A(5)

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

PIT-17(6)

Decyzja w sprawie: ustalenia wysokości stawki karty podatkowej; zmiany wysokości stawki karty podatkowej; odmowy opodatkowania w formie karty podatkowej

PIT-17A(1)

Dane wspólników spółki cywilnej opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej

PIT-18(2)

informacja oddziału wojskowej agencji mieszkaniowej o wypłaconych żołnierzowi świadczeniach pieniężnych

PIT-18(3)

Informacja oddziału wojskowej agencji mieszkaniowej o wypłaconych żołnierzowi świadczeniach pieniężnych

PIT-19(4)

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

PIT-19A(1)

Informacja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

PIT-19A(2)

Informacja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

PIT-19A(3)

Informacja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

PIT-11(10)

Informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy