Aktywne formularze: PIT

Wyświetlanie: 47—57 z 197 pasujących.

PIT-2(1)

Oświadczenie pracownika dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-2(2)

Oświadczenie pracownika dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-23(2)

Deklaracja o osiągniętych przychodach ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości i praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

PIT-23(3)

Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

PIT-23(5)

Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

PIT-24(4)

Informacja za pierwsze półrocze roku podatkowego o wysokości uzyskanego przychodu ( objętego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych)

PIT-26M(4)

Imienna informacja o przychodach podatnika oraz o pobranym ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

PIT-26R(2)

Imienna informacja o przychodach podatnika oraz o pobranym ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

PIT-26R(3)

Imienna informacja o przychodach podatnika oraz o pobranym ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

PIT-11(10)

Informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy