Aktywne formularze: PIT

Wyświetlanie: 67—77 z 197 pasujących.

PIT-28A(9)

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na włane nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

PIT-28B(10)

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej ( spółek cywilnych) osób fizycznych

PIT-2A(1)

Oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy

PIT-2A(2)

Oświadczenie dla obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-2B(1)

Oświadczenie osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-2C(1)

Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium

PIT-2C(2)

Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium

PIT-2K

Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

PIT-M(1)

Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców

PIT-11(10)

Informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy