Aktywne formularze: PIT

Wyświetlanie: 77—87 z 197 pasujących.

PIT-3(2)

Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-36(1)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-36(10)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-36(12)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-36(16)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-36(2009)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-36(3)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-36(5)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-36(7)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-11(10)

Informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy