Aktywne formularze: inne

Wyświetlanie: 1—18 z 17 pasujących.

E 124

Wniosek o zasiłek pogrzebowy

KRUS SR-16

Wniosek o przyznanie emerytury - renty za gospodarstwo przekazane przed 1 stycznia 1978

KRUS SR-20

Wniosek o emeryturę/rentę dla właściciela/ współwłaściciela/ posiadacza gospodarstwa rolnego z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym/ wypadku przy pracy rolnicznej/ rolniczej choroby zawodowej

KRUS SR-21a

Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia

KRUS SR-22a

Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego

KRUS SR-23

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową

KRUS SR-25b

Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i o jego wypłatę do rąk małżonka - ojca - matki

KRUS SR-27

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatkowego do zasiłku rodzinnego