Aktywne formularze: inne

Wyświetlanie: 25—35 z 205 pasujących.

IBZ-1

Wartość udziału rezydenta (wspólnika) w kapitale własnym spółki mającej siedzibę za granicą

IFT-1-IFT-R(7)

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

IKE-2C(1)

Informacja o dokonanych wypłatach transferowych z indywidualnego konta emerytalnego

IKE-2D(1)

Informacja o indywidualnym koncie emerytalnym oszczędzającego

IFT-1IFT-1R

Informacja o wysokości przychodu osób przebywających poza granicami RP

IFT-2IFT-2R

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IFT-2IFT-2R(4)

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IFT-2IFT-2R5

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej