Aktywne formularze: inne

Wyświetlanie: 35—45 z 205 pasujących.

IFT-A(1)

Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania

IFT-A(2)

Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy

IKE-1(2)

Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym

IKE-1B(2)

Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto emerytalne

IKE-1C(1)

Informacja o dokonanych częściowych zwrotach z indywidualnego konta emerytalnego

IKE-2(2)

Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym

IKE-2A(1)

Informacja o wpłatach na indywidualne konto emerytalne w każdym roku kalendarzowym

IKE-2B(1)

Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto emerytalne