Aktywne formularze: inne

Wyświetlanie: 1—16 z 205 pasujących.

AZ-O(1)

oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą

CEIDG-1

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

CFR-1

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji)

CFR-2

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności ( faktycznego odbiorcy)

CIKRS-CDN

Wniosek o wydanie zaświadczenie że podmiot nie jest wpisywany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych

CIKRS-CDO

Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

CIKRS-CDT

Wniosek o wydanie zaświadczenia że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

CIKRS-COD

Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

CIKRS-CWY

Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Długów

CIKRS-CZ-OPP

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Długów

CIKRS-CZN

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Długów

CIKRS-CZT

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do krajowego Rejestru Sądowego