Aktywne formularze: formularze

Wyświetlanie: 1—20 z 69 pasujących.

N-14

Zaświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczenie Z-10

Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne

Rb-27PL

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-34PL

Kwartalne wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o których mowa w art. 163 ustawy o finansach publicznych

Rb-50

Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rp-1

Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy

Rp-13

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty-osoby uprawnionej do renty socjalnej

Rp-2a

Załącznik do wniosku o rentę rodzinną

Rp-6

Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych

Rp-8

Zeznanie świadka

Rw-73

Oświadczenie emeryta - rencisty

Kp-3

Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego