Aktywne formularze: CIT

Wyświetlanie: 17—27 z 37 pasujących.

CIT-6R(2)

Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

CIT-7(8)

Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT-7(9)

Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT-8(19)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej starty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-8(2)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej starty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-8A(6)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej starty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-8A(7)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej starty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-8B(6)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu ( poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-8B(7)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych