Aktywne formularze: CIT

Wyświetlanie: 27—37 z 37 pasujących.

CIT-8O(7)

Informacja o odliczeniach od dochodu od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

CIT-8O(8)

Informacja o odliczeniach od dochodu od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

CIT-9(5)

Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

CIT-9R(1)

Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

CIT-9R(2)

Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

CIT-D(2)

Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych / przekazanych darowiznach

CIT-D(3)

Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych / przekazanych darowiznach

CIT-S(4)

Informacja o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

CIT-ST(5)

Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-STA(5)

Informacja o zakładach (oddziałach)