Aktywne formularze: VAT

Wyświetlanie: 1—16 z 55 pasujących.

VAT-10(1)

Deklaracja o podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

VAT-6(4)

oświadczenie o wyborze zwolnienia/ rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług

VAT-10(2)

Deklaracja o podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

VAT-11(1)

Deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu

VAT-12(1)

Skrócona deklaracja dla podatku od towarów od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

VAT-21(2)

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/ o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

VAT-22(1)

Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego wspólnoty europejskiej

VAT-23(1)

Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

VAT-24(1)

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu