Aktywne formularze: NIP

Wyświetlanie: 1—13 z 12 pasujących.

NIP-1(4)

Zgłoszenie identyfikacyjne/ zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą

NIP-1(5)

Zgłoszenie identyfikacyjne/ zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą

NIP-1(6)

Zgłoszenie identyfikacyjne/ zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą- niebędącej przedsiębiorcą

NIP-1A(3)

Informacja o wpisach do rejestrów lub ewidencji w zakresie prowadzonej działalności

NIP-2(4)

Zgłoszenie identyfikacyjne/ zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej będącej podatnikiem lub płatnikiem

NIP-2(5)

Zgłoszenie identyfikacyjne/ zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej będącej podatnikiem lub płatnikiem

NIP-2A

Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu

NIP-3(5)

Zgłoszenie identyfikacyjne/ zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej

NIP-5(4)

Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej

NIP-B(4)

Informacja o rachunkach bankowych

NIP-C(4)

Informacja o miejscach prowadzenia działalności

NIP-D(4)

Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową