Gorące tematy
Co zamierzasz zrobić ze swoimi składkami emerytalnymi w związku z planami rządu?
Wyniki sondażu: sondaż 1461 głosów
13%

W całości przenoszę je do ZUS

184 głosów
74%

Część składki zostawiam w OFE

1085 głosów
13%

Nie zamierzam nic robić i automatycznie w całości moje składki zostaną przeniesione do ZUS

192 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Jak uzyskać zwrot pieniędzy za zakup kasy fiskalnej?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak uzyskać zwrot pieniędzy za zakup kasy fiskalnej?

Podziel się tym artykułem:   

Przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż, może częściowo odzyskać pieniądze przeznaczone na zakup kasy fiskalnej? Jak to zrobić? Wyjaśniamy krok po kroku.

Warunki i sposób zwrotu pieniędzy za zakup kasy określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących z dnia 19 grudnia 2008 r, które obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 roku.
Zgodnie z tymi przepisami, możemy odzyskać do  90% wartości sprzętu, nie więcej jednak niż 700 zł.


Zwrot możemy uzyskać poprzez odliczenie od wysokości naliczonego podatku bądź bezpośrednio na konto. Zatem można wymienioną sumę wykazać podczas rozliczenia za okres w którym została rozpoczęta ewidencja lub też okresy następujące po nim.


Kwota ta, jako należność przysługująca nam z tytułu zakupu kas rejestrujących, wykazana w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy pomiędzy podatkiem należnym, a podatkiem naliczonym (zgodnie z art. 86 ustawy o VAT). Jeżeli wysokość tej kwoty jest równa lub przewyższa wartość podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może odzyskać zwrot określonej prawem nierozliczonej wcześniej należności za zakup kasy, jednak jej wysokość w danym okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć:

  • 25 % kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem (jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne) lub
  • 50 % kwoty określonej w punkcie powyżej (jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne).

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl