Gorące tematy
Czy podatek od wielkich sklepów wielkopowierzchniowych sprawi, że supermarkety zaczną płacić w Polsce podatki?
sondaż 54 głosów
20%

Tak, ponieważ zostaną do tego zmuszone przez nowe przepisy

11 głosów
7%

Nie, ponieważ mają lepszych doradców podatkowych od państwa

4 głosów
72%

Markety podwyższą ceny i ucierpią klienci

39 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Jak prawidłowo zapłacić dopłatę podatku?
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

Jak prawidłowo zapłacić dopłatę podatku?

Podziel się tym artykułem:   

Często po rozliczeniu przez podatnika zeznania PIT okazuje się, że musi on dokonać dopłaty podatku. Wpłaty należy dokonać do właściwego według naszego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego.

W jakim terminie należy uregulować dopłatę podatku?

Ważne jest, aby wynikający z naszego zeznania podatek zapłacić bez względu na jego wysokość. Należy to zrobić do 30 kwietnia, podobnie jak w przypadku ostatecznego terminu złożenia deklaracji rocznej. Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że obu czynności nie trzeba robić jednocześnie. Oznacza to, że dostarczyć rozliczenie roczne do organu podatkowego oraz zapłacić dopłatę podatku można w dwóch różnych terminach pod warunkiem, iż uczynimy to przed końcem kwietnia.

>>>Podatniku! Rozlicz się z fiskusem za pomocą programu PIT PRO 2011<<<

W jaki sposób dokonuje się wpłaty?

Dopłatę podatku należy wpłacić do właściwego według naszego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Płatności możemy dokonać zarówno w kasie urzędu, jak i za pomocą przelewu w placówce Poczty Polskiej lub w banku. Dane niezbędne do zrealizowania transakcji możemy znaleźć na stronie internetowej organu podatkowego. Ponadto warto pamiętać, że zgodnie z art. 60 ordynacji podatkowej terminem zapłaty podatku jest:

- przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta,

- w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu.

Oprócz tego osoba dokonująca przelewu powinna podać w nim następujące dane identyfikacyjne:
- imię,
- nazwisko,
- adres,
- nr identyfikatora podatkowego (PESEL lub NIP),
- nazwę formularza podatkowego, z którego wynika podatek do zapłaty (np. PIT-37).

Przykład prawidłowo wypełnionego formularza wpłaty gotówkowej:

1_656

Przykład prawidłowo wypełnionego formularza polecenia przelewu:

2_656

Jakie mogą być konsekwencje niezapłacenia dopłaty podatku?

Wielokrotnie zdarza się, że podatnicy nie regulują swoich zobowiązań wobec fiskusa z powodu ich zdaniem „błahych” do zapłaty kwot. Urząd skarbowy może z własnej inicjatywy umorzyć niewielki dług do wysokości nieprzekraczającej kwoty 44 zł, czyli pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Jednak w praktyce organy podatkowe czynią to bardzo rzadko.

W konsekwencji skarbówka może upomnieć się o zaległości podatkowe po bardzo długim okresie czasu od momentu ich wystąpienia. Skutkować to będzie koniecznością ich spłacenia razem z odsetkami podatkowymi, których wysokość wynosi obecnie 14 proc. Ponadto podatnik może zostać obciążony sankcjami karno-skarbowymi. Więcej o karach, jakie na podatnika może nałożyć fiskus, możecie przeczytać Państwo TUTAJ.

 

Podatnik.info

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl