PIT-37 - Darmowy Program PIT pro 2016/2017

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularze PIT

Programem PIT pro 2016/2017 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT-37.

Poleć nas:

PIT 37 online

Najczęściej wypełniane przez podatników zeznanie roczne

PIT-37 przeznaczony jest głównie dla podatników uzyskujących wynagrodzenie z umowy o pracę, z umów cywilno-prawnych (zlecenie lub dzieło), a także dla emerytów i rencistów. Druk PIT-37 przeznaczony jest również dla płatników, którzy otrzymują dochody z tytułu:

 • Świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków wynikających z tej racji
 • Należności z racji bycia przynależnym w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub pozostałych spółdzielniach poświęconych produkcji rolnej
 • Dotacji finansowanych ze społecznego ubezpieczenia
 • Dochodów stypendialnych
 • Dochodów z racji praw autorskich oraz innych praw majątkowych
 • Świadczeń płaconych z Funduszu Pracy czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Należności za pracę przysługujących aresztowanym oraz odbywającym karą więzienną
 • Dochodów z umowy akwizycyjnej

oraz podatników, którzy:

 • Nie zmniejszają dochodów o braki finansowe
 • Nie są zobowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich
 • Nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów produkcji rolnej opodatkowanych według typowych zasad skali podatkowej

Odlicz ulgi podatkowe w PIT-37 online

Wybierając ten rodzaj formularza, podatnik dostaje możliwość skorzystania z różnego rodzaju preferencji podatkowych. Wszelkie odliczenia i ulgi wykazywane są przez podatnika w załączniku PIT/O (ulga na dzieci, na internet, rehabilitacyjna darowizny i inne) oraz PIT/D (kontynuacja ulg mieszkaniowych).

Ponadto zeznanie PIT-37 wypełniają podatnicy rozliczający się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub osoby samotnie wychowujące dzieci. Termin złożenia PIT-37 mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jak uniknąć błędów w zeznaniu PIT-37?

Przed rozpoczęciem wypełniania zeznania rocznego podatnik powinien sprawdzić, czy posiada wszystkie niezbędne informacje o osiągniętych przez siebie dochodach w 2016 roku. Znacznie zminimalizować ryzyko dokonania błędnego rozliczenia można np. za pomocą darmowego Programu PIT Pro 2016/2017. System ostrzeże użytkownika przed możliwością popełnienia przez niego jednego z najczęstszych błędów podatników wypełniających deklarację podatkową. Należą do nich m. in.:

 • brak podpisu podatnika,
 • błędne wpisanie nr identyfikatorów podatkowych (PESEL lub NIP),
 • niedołączenie załączników (PIT/O lub PIT/D) do zeznania PIT-37, co skutkuje pozbawieniem podatnika prawa do odliczenia ulg podatkowych,
 • błędy w obliczeniach,
 • wypełnianie zeznania rocznego na nieaktualnych formularzach PIT

PIT 37 przez Internet

Dlaczego tak polecane jest użycie programu do pit w czasie uzupełniania formularza PIT 37? Ponieważ program na podstawie wcześniej wprowadzonych danych, samodzielnie oblicza należy podatek. Korzystając z niego, jedyne o czym musimy pamiętać to bezbłędne uzupełnienie danych osobowych oraz poprawne wprowadzenie informacji z Pit 11, otrzymanego od pracodawcy. Program pomoże właściwie odliczyć ulgi podatkowe czy przekazać 1 % naszego podatku wybranej Organizacji Pożytku Publicznego - a wszystko w mniej niż 5 minut!

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z filmem instruktażowym, który znacznie ułatwi wypełnienie PIT-37 przez internet.

Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl